Wij garanderen dat elk door ons geleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als bij normaal -met de bestemming corresponderend- gebruik gebreken optreden in of aan producten, stellen wij vast of garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of vervanging. Op garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.