Sportnettenshop is een handelsnaam van Howitec Netting bv

Privacyverklaring Howitec Netting bv

Howitec Netting bv (Howitec) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Inleiding

Wij zijn Howitec Netting bv en bieden een uitgebreid assortiment standaard netten en gazen, maar kunnen uiteraard deze ook op maat leveren. Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen, ook indien wij samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Howitec verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze partijen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hoeven geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben aangesteld, maar we helpen je graag met uw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@howitec.nl of +31(0)85 11 29 000.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naam en contactgegevens
Wij gebruiken uw naam, geslacht (ten behoeve van aanhef en aanspreken), functiegegevens, interesse in vakgebied en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en aanbieding/levering van producten.

Sollicitatiegegevens
Eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure. De verstrekte sollicitatiegegevens worden bij beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigd.

Bezoekersgegevens
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Howitec en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@howitec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Howitec wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Onze gegevensverwerking baseren wij op de volgende grondslagen:
Toestemming van de betrokken persoon.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Links

Op de websites van Howitec zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Howitec is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Welke cookies worden gebruikt? 

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google Analytics) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

 

 

   Verwijderen:

  Je kunt de cookies eenvoudig verwijderen via jouw browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop jein die browser je cookies kunt verwijderen:


  Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

   

   

  De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

   

   

  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

   

   

  U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

   

   

  Joure, 1 juli 2021